ĐO REN, BƯỚC ĐO REN, DỤNG CỤ ĐỂ ĐO REN

Khi chúng ta nói đến cơ khí, thì ren là cái được ứng dụng trong mọi mối lắp ghép trong cơ khí, cho nên khi đã làm việc trong môi trường cơ khí, thì bắt buộc bạn phải biết được cách đo ren như thế nào

Ren gồm nhiều loại ren nhưng được sử dụng phổ biến là:

Ren hệ inch

ren hệ inch

Profin của ren là tam giác cân, góc ở đỉnh là 55°. Đường kính được đo bằng đơn vị inch. Bước ren được đặc trưng bằng số ren trên chiều dài 1 inch.

Ren hệ mét

Profin của ren là tam giác đều, góc ở đỉnh là 60° . Ren hệ mét ký hiệu là M. Kích thước của ren hệ mét được đo bằng milimét. Ren hệ mét được phân loại là: ren bước lớn và ren bước nhỏ. Ký hiệu của ren bước lớn là chữ M kèm theo kích thước về đường kính: M14, M16…. Còn ký hiệu của ren bước nhỏ thì cộng thêm chỉ số về bước ren: ví dụ: M10x0.75  ; M12x1…..

Nên khi đo ren thì bạn phải phân biệt rõ.

Những dụng cụ cần để đo ren

Khi đo ren người ta thường dụng : Thước cặp, Panme đo ren, Dưỡng đo ren, hoặc là sử dụng các thiết bị chuyên dụng cao siêu hơn.

Kiểm tra ren

Trong sản suất hàng loạt, để kiểm tra ren người ta thường dùng Ca líp giới hạn. Ren ngoài người ta dùng ca lip vòng, ren trong người ta dùng calip trục. Calip giới hạn có hai đầu: Đầu lọt có biên dạng ren chính xác, khi kiểm tra ta vặn hết chiều dài của đoạn ren cần kiểm tra. Đầu không lọt có khoảng 2 – 3 vòng ren với biên dạng ren co hẹp lại, đầu này chỉ có thể vặn vào ren kiểm tra có kích thước đúng không quá 1 -2 vòng ren.

Bài Viết Liên Quan