Vòng Chuẩn

Hiển thị tất cả 10 kết quả

 • GRIR2-1620-chinh-hang-niigataseiki-khotieudung-300x300

  Vòng Chuẩn Niigata Seiki SRG Ø100 Công ty TBCN Anh Phát

  Liên Hệ

  Sản xuất: Niigata Seiki
  Model: SRG 100.0mm-SK
  Vòng chuẩn để đo đường kính trong.
  Là thước đo chính để điều chỉnh “0” các dụng cụ đo như thước đo lỗ khoan, panme đo trong, thước quay số…
  Vật liệu: Thép công cụ hợp kim
  Made in Japan
  Bảo hành: 12 tháng

  Xem thêmMua
 • GRIR2-1620-chinh-hang-niigataseiki-khotieudung-300x300

  Vòng Chuẩn Niigata Seiki SRG Ø50 Công ty TBCN Anh Phát

  Liên Hệ

  Sản xuất: Niigata Seiki
  Model: SRG 50.0mm-SK
  Vòng chuẩn để đo đường kính trong.
  Là thước đo chính để điều chỉnh “0” các dụng cụ đo như thước đo lỗ khoan, panme đo trong, thước quay số…
  Vật liệu: Thép công cụ hợp kim
  Made in Japan
  Bảo hành: 12 tháng

  Xem thêmMua
 • GRIR2-1620-chinh-hang-niigataseiki-khotieudung-300x300

  Vòng Chuẩn Niigata Seiki SRG Ø40 Công ty TBCN Anh Phát

  Liên Hệ

  Sản xuất: Niigata Seiki
  Model: SRG 40.0mm-SK
  Vòng chuẩn để đo đường kính trong.
  Là thước đo chính để điều chỉnh “0” các dụng cụ đo như thước đo lỗ khoan, panme đo trong, thước quay số…
  Vật liệu: Thép công cụ hợp kim
  Made in Japan
  Bảo hành: 12 tháng

  Xem thêmMua
 • GRIR2-1620-chinh-hang-niigataseiki-khotieudung-300x300

  Vòng Chuẩn Niigata Seiki SRG Ø30 Công ty TBCN Anh Phát

  Liên Hệ

  Sản xuất: Niigata Seiki
  Model: SRG 30.0mm-SK
  Vòng chuẩn để đo đường kính trong.
  Là thước đo chính để điều chỉnh “0” các dụng cụ đo như thước đo lỗ khoan, panme đo trong, thước quay số…
  Vật liệu: Thép công cụ hợp kim
  Made in Japan
  Bảo hành: 12 tháng

  Xem thêmMua
 • GRIR2-1620-chinh-hang-niigataseiki-khotieudung-300x300

  Vòng Chuẩn Niigata Seiki SRG Ø20 Công ty TBCN Anh Phát

  Liên Hệ

  Sản xuất: Niigata Seiki
  Model: SRG 20.0mm-SK
  Vòng chuẩn để đo đường kính trong.
  Là thước đo chính để điều chỉnh “0” các dụng cụ đo như thước đo lỗ khoan, panme đo trong, thước quay số…
  Vật liệu: Thép công cụ hợp kim
  Made in Japan
  Bảo hành: 12 tháng

  Xem thêmMua
 • GRIR2-1620-chinh-hang-niigataseiki-khotieudung-300x300

  Vòng Chuẩn Niigata Seiki SRG Ø16 Công ty TBCN Anh Phát

  Liên Hệ

  Sản xuất: Niigata Seiki
  Model: SRG 16.0mm-SK
  Vòng chuẩn để đo đường kính trong.
  Là thước đo chính để điều chỉnh “0” các dụng cụ đo như thước đo lỗ khoan, panme đo trong, thước quay số…
  Vật liệu: Thép công cụ hợp kim
  Made in Japan
  Bảo hành: 12 tháng

  Xem thêmMua
 • GRIR2-1620-chinh-hang-niigataseiki-khotieudung-300x300

  Vòng Chuẩn Niigata Seiki SRG Ø12 Công ty TBCN Anh Phát

  Liên Hệ

  Sản xuất: Niigata Seiki
  Model: SRG 12.0mm-SK
  Vòng chuẩn để đo đường kính trong.
  Là thước đo chính để điều chỉnh “0” các dụng cụ đo như thước đo lỗ khoan, panme đo trong, thước quay số…
  Vật liệu: Thép công cụ hợp kim
  Made in Japan
  Bảo hành: 12 tháng

  Xem thêmMua
 • GRIR2-1620-chinh-hang-niigataseiki-khotieudung-300x300

  Vòng Chuẩn Niigata Seiki SRG Ø10 Công ty TBCN Anh Phát

  Liên Hệ

  Sản xuất: Niigata Seiki
  Model: SRG 10.0mm-SK
  Vòng chuẩn để đo đường kính trong.
  Là thước đo chính để điều chỉnh “0” các dụng cụ đo như thước đo lỗ khoan, panme đo trong, thước quay số…
  Vật liệu: Thép công cụ hợp kim
  Made in Japan
  Bảo hành: 12 tháng

  Xem thêmMua
 • GRIR2-1620-chinh-hang-niigataseiki-khotieudung-300x300

  Vòng Chuẩn Niigata Seiki SRG Ø8 Công ty TBCN Anh Phát

  Liên Hệ

  Sản xuất: Niigata Seiki
  Model: SRG 8.0mm-SK
  Vòng chuẩn để đo đường kính trong.
  Là thước đo chính để điều chỉnh “0” các dụng cụ đo như thước đo lỗ khoan, panme đo trong, thước quay số…
  Vật liệu: Thép công cụ hợp kim
  Made in Japan
  Bảo hành: 12 tháng

  Xem thêmMua
 • GRIR2-1620-chinh-hang-niigataseiki-khotieudung-300x300

  Vòng Chuẩn Niigata Seiki SRG Ø6 Công ty TBCN Anh Phát

  Liên Hệ

  Sản xuất: Niigata Seiki
  Model: SRG 6.0mm-SK
  Vòng chuẩn để đo đường kính trong.
  Là thước đo chính để điều chỉnh “0” các dụng cụ đo như thước đo lỗ khoan, panme đo trong, thước quay số…
  Vật liệu: Thép công cụ hợp kim
  Made in Japan
  Bảo hành: 12 tháng

  Xem thêmMua