Bộ pin kiếm lỗ

Đang hiển thị 1–16 / 20 kết quả

 • Pin Gauge Niigata Seiki

  Pin Gauge Niigata Seiki bộ 51 chi tiết AA-10A Niigata

  Liên Hệ

  Hãng sản xuất : Niigata Seiki – Nhật bản
  Model : AA-10A
  Xuất xứ: Nhật Bản
  Kích cỡ : 10.000~10.50mm
  Khối lượng: 3.12kg
  Bảo hành : 12 tháng
  Tình trạng: Mới 100%, đầy đủ phụ kiện
  Giao hàng toàn quốc
  Xem thêmMua
 • Pin Gauge Niigata Seiki

  Pin Gauge Niigata Seiki bộ 51 chi tiết AA-10B Niigata

  Liên Hệ

  Hãng sản xuất : Niigata Seiki – Nhật bản
  Model : AA-10B
  Xuất xứ: Nhật Bản
  Kích cỡ : 10.50~11.00mm
  Khối lượng: 3.29kg
  Bảo hành : 12 tháng
  Tình trạng: Mới 100%, đầy đủ phụ kiện
  Giao hàng toàn quốc
  Xem thêmMua
 • Pin Gauge Niigata Seiki

  Pin Gauge Niigata Seiki bộ 51 chi tiết AA-9B Niigata

  Liên Hệ

  Hãng sản xuất : Niigata Seiki – Nhật bản
  Model : AA-9B
  Xuất xứ: Nhật Bản
  Kích cỡ : 9.500~10.000mm
  Khối lượng: 3.00kg
  Aluminum Pin Vise: APV-9B
  Bảo hành : 12 tháng
  Tình trạng: Mới 100%, đầy đủ phụ kiện
  Giao hàng toàn quốc
  Xem thêmMua
 • Pin Gauge Niigata Seiki

  Pin Gauge Niigata Seiki bộ 51 chi tiết AA-9A Niigata

  Liên Hệ

  Hãng sản xuất : Niigata Seiki – Nhật bản
  Model : AA-9A
  Xuất xứ: Nhật Bản
  Kích cỡ : 9.000~9.500mm
  Khối lượng: 2.85kg
  Aluminum Pin Vise: APV-9A
  Bảo hành : 12 tháng
  Tình trạng: Mới 100%, đầy đủ phụ kiện
  Giao hàng toàn quốc
  Xem thêmMua
 • Pin Gauge Niigata Seiki

  Pin Gauge Niigata Seiki bộ 51 chi tiết AA-8A Niigata

  Liên Hệ

  Hãng sản xuất : Niigata Seiki – Nhật bản
  Model : AA-8A
  Xuất xứ: Nhật Bản
  Kích cỡ : 8.000~8.500mm
  Khối lượng: 2.58kg
  Aluminum Pin Vise: APV-8A
  Bảo hành : 12 tháng
  Tình trạng: Mới 100%, đầy đủ phụ kiện
  Giao hàng toàn quốc
  Xem thêmMua
 • Pin Gauge Niigata Seiki

  Pin Gauge Niigata Seiki bộ 51 chi tiết AA-8B Niigata

  Liên Hệ

  Hãng sản xuất : Niigata Seiki – Nhật bản
  Model : AA-8B
  Xuất xứ: Nhật Bản
  Kích cỡ : 8.500~9.000mm
  Khối lượng: 2.71kg
  Aluminum Pin Vise: APV-8B
  Bảo hành : 12 tháng
  Tình trạng: Mới 100%, đầy đủ phụ kiện
  Giao hàng toàn quốc
  Xem thêmMua
 • Pin Gauge Niigata Seiki

  Pin Gauge Niigata Seiki bộ 51 chi tiết AA-7B Niigata

  Liên Hệ

  Hãng sản xuất : Niigata Seiki – Nhật bản
  Model : AA-7B
  Xuất xứ: Nhật Bản
  Kích cỡ : 7.500~8.000mm
  Khối lượng: 2.45kg
  Aluminum Pin Vise: APV-7B
  Bảo hành : 12 tháng
  Tình trạng: Mới 100%, đầy đủ phụ kiện
  Giao hàng toàn quốc
  Xem thêmMua
 • Pin Gauge Niigata Seiki

  Pin Gauge Niigata Seiki bộ 51 chi tiết AA-7A Niigata

  Liên Hệ

  Hãng sản xuất : Niigata Seiki – Nhật bản
  Model : AA-7A
  Xuất xứ: Nhật Bản
  Kích cỡ : 7.000~7.500mm
  Khối lượng: 2.33kg
  Aluminum Pin Vise: APV-7A
  Bảo hành : 12 tháng
  Tình trạng: Mới 100%, đầy đủ phụ kiện
  Giao hàng toàn quốc
  Xem thêmMua
 • Pin Gauge Niigata Seiki

  Pin Gauge Niigata Seiki bộ 51 chi tiết AA-6A Niigata

  Liên Hệ

  Hãng sản xuất : Niigata Seiki – Nhật bản
  Model : AA-6A
  Xuất xứ: Nhật Bản
  Kích cỡ : 6.000~6.500mm
  Khối lượng: 1.44kg
  Aluminum Pin Vise: APV-6A
  Bảo hành : 12 tháng
  Tình trạng: Mới 100%, đầy đủ phụ kiện
  Giao hàng toàn quốc
  Xem thêmMua
 • Pin Gauge Niigata Seiki

  Pin Gauge Niigata Seiki bộ 51 chi tiết AA-6B Niigata

  Liên Hệ

  Hãng sản xuất : Niigata Seiki – Nhật bản
  Model : AA-5A
  Xuất xứ: Nhật Bản
  Kích cỡ : 5.000~5.500mm
  Khối lượng: 1.44kg
  Aluminum Pin Vise: APV-5A
  Bảo hành : 12 tháng
  Tình trạng: Mới 100%, đầy đủ phụ kiện
  Giao hàng toàn quốc
  Xem thêmMua
 • Pin Gauge Niigata Seiki

  Pin Gauge Niigata Seiki bộ 51 chi tiết AA-5B Niigata

  Liên Hệ

  Hãng sản xuất : Niigata Seiki – Nhật bản
  Model : AA-5A
  Xuất xứ: Nhật Bản
  Kích cỡ : 5.000~5.500mm
  Khối lượng: 1.44kg
  Aluminum Pin Vise: APV-5A
  Bảo hành : 12 tháng
  Tình trạng: Mới 100%, đầy đủ phụ kiện
  Giao hàng toàn quốc
  Xem thêmMua
 • Pin Gauge Niigata Seiki

  Pin Gauge Niigata Seiki bộ 51 chi tiết AA-5A Niigata

  Liên Hệ

  Hãng sản xuất : Niigata Seiki – Nhật bản
  Model : AA-5A
  Xuất xứ: Nhật Bản
  Kích cỡ : 5.000~5.500mm
  Khối lượng: 1.44kg
  Aluminum Pin Vise: APV-5A
  Bảo hành : 12 tháng
  Tình trạng: Mới 100%, đầy đủ phụ kiện
  Giao hàng toàn quốc
  Xem thêmMua
 • Pin Gauge Niigata Seiki

  Pin Gauge Niigata Seiki bộ 51 chi tiết AA-4A Niigata

  Liên Hệ

  Hãng sản xuất : Niigata Seiki – Nhật bản
  Model : AA-4A
  Xuất xứ: Nhật Bản
  Kích cỡ : 4.000~4.500mm
  Khối lượng: 1.29kg
  Aluminum Pin Vise: APV-4A
  Bảo hành : 12 tháng
  Tình trạng: Mới 100%, đầy đủ phụ kiện
  Giao hàng toàn quốc
  Xem thêmMua
 • Pin Gauge Niigata Seiki

  Pin Gauge Niigata Seiki bộ 51 chi tiết AA-4B Niigata

  Liên Hệ

  Hãng sản xuất : Niigata Seiki – Nhật bản
  Model : AA-4B
  Xuất xứ: Nhật Bản
  Kích cỡ : 4.500~5.000mm
  Khối lượng: 1.37kg
  Aluminum Pin Vise: APV-4B
  Bảo hành : 12 tháng
  Tình trạng: Mới 100%, đầy đủ phụ kiện
  Giao hàng toàn quốc
  Xem thêmMua
 • Pin Gauge Niigata Seiki

  Pin Gauge Niigata Seiki bộ 51 chi tiết AA-3B Niigata

  Liên Hệ

  Hãng sản xuất : Niigata Seiki – Nhật bản
  Model : AA-3B
  Xuất xứ: Nhật Bản
  Kích cỡ : 3.500~4.000mm
  Khối lượng: 1.23kg
  Aluminum Pin Vise: APV-3B
  Bảo hành : 12 tháng
  Tình trạng: Mới 100%, đầy đủ phụ kiện
  Giao hàng toàn quốc
  Xem thêmMua
 • Pin Gauge Niigata Seiki

  Pin Gauge Niigata Seiki bộ 51 chi tiết AA-3A Niigata

  Liên Hệ

  Hãng sản xuất : Niigata Seiki – Nhật bản
  Model : AA-3A
  Xuất xứ: Nhật Bản
  Kích cỡ : 3.000~3.500mm
  Khối lượng: 1.18kg
  Aluminum Pin Vise: APV-3A
  Bảo hành : 12 tháng
  Tình trạng: Mới 100%, đầy đủ phụ kiện
  Giao hàng toàn quốc
  Xem thêmMua